Pomiary drgań rurociągów ciepłowniczych (str. 353 nr. 9/49/2018)
mgr inż. Ewa Kręcielewska
mgr inż. Tomasz Gawroński
mgr inż. Tomasz Żarnowski
mgr inż. Wiesław Maliszewski
  

DOI: 10.15199/9.2018.9.3

Słowa kluczowe: awarie rurociągów ciepłowniczych, drgania rurociągów, nieszczelności rurociągów ciepłowniczych, metody wykrywania awarii

Streszczenie

Pomiary drgań rurociągów ciepłowniczych wykonane w końcu 2016 roku przez Energomontaż na zlecenie Veolia Energia Warszawa wykazały, że awaria rurociągu może generować indywidualną częstotliwość w sygnale analizowanych wibracji.

W 2017 i 2018 roku wykonano pomiary w 64 punktach zlokalizowanych w 64 komorach ciepłowniczych, część z nich znajdujących się w pobliżu stwierdzonych awarii.

W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań, które zdają się potwierdzać przydatność pomiarów drgań w wykrywaniu nieszczelności sieci ciepłowniczej.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.