Wybrane problemy diagnostyki infrastruktury energetycznej (str. 343 nr. 9/49/2018)
mgr inż Magdalena Dubert
prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat
  

DOI: 10.15199/9.2018.9.1

Słowa kluczowe: systemy monitorowania i diagnostyki, infrastruktura ciepłownicza, efekty ekonomiczno-techniczne

Streszczenie

Modernizacja systemów energetycznych wymusza w naturalny sposób racjonalizację użytkowania energii, zwiększanie niezawodności zasilania oraz obniżanie kosztów wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła. Jednym z mniej docenianych problemów jest kompleksowa ocena diagnostyczna rurociągów energetycznych i skuteczny monitoring infrastruktury energetycznej, pozwalający na znaczące obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem w sprawności eksploatacyjnej urządzeń, instalacji i obiektów energetycznych.

W niniejszym artykule zwrócono uwagę na powyższe problemy i podjęto próbę oceny techniczno-ekonomicznych korzyści, wynikających z zastosowania współczesnych informatycznych narzędzi do diagnostyki i monitorowania rurociągów energetycznych.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.