Modelowanie przepływu ciepła w budynku ze stropami i sufitami grzewczo-chłodzącymi (str. 272 nr. 7/49/2018)
prof. Edward Szczechowiak
mgr inż. Joanna Sinacka
  

DOI: 10.15199/9.2018.7.4

Słowa kluczowe: płaszczyznowe systemy grzewczo-chłodzące, pojemność cieplna, bilans energetyczny budynku, model 14R4C

Systemy grzewczo-chłodzące w budynkach energooszczędnych są w wielu przypadkach przewymiarowane, dlatego niezbędna jest korekta metody obliczania projektowego obciążenia cieplnego i obciążenia chłodniczego. Należy rozdzielić przekazywanie ciepła na drodze promieniowania od wymiany ciepła przez konwekcję. W metodyce obliczania projektowego obciążenia cieplnego nie są uwzględniane zyski ciepła od promieniowania słonecznego, ludzi, oświetlenia i urządzeń, które są akumulowane w przegrodach, co należy uwzględnić. Konieczne jest również przyjęcie, jako kryterium projektowe, temperatury operatywnej będącej średnią temperatury powietrza i temperatury powierzchni przegród otaczających człowieka.

W artykule przedstawiono różnice w warunkach wymiany ciepła w systemie powietrznym i wodnym płaszczyznowym, biorąc pod uwagę wpływ powierzchni oddziałujących na człowieka (ściany zewnętrzne, przegrody wewnętrzne, płaszczyzny aktywowane termicznie). Zaproponowano metodę obliczania zapotrzebowania na energię do ogrzewanie i chłodzenia w wodnych płaszczyznowych systemach grzewczo-chłodzących. Przedstawiono zestaw równań modelu 14R4C pozwalający obliczyć temperaturę powierzchni, temperaturę komponentów o znanej pojemności cieplnej i temperaturę powietrza. Zaprezentowano wyniki obliczeń w wypadku przykładowego pomieszczenia biurowego.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.