Model do obliczania wskaźnika Jakości Środowiska Wewnętrznego IEQ opracowany w ITB: Część 2. Analiza wiarygodności modelu (str. 262 nr. 7/49/2018)
prof. dr hab. inż. Krystyna Barbara Kostyrko
dr inż. Michał Piasecki
  

DOI: 10.15199/9.2018.7.3 ARTYKUŁ PO ANGIELSKU

Słowa kluczowe: Jakość Środowiska Wewnętrznego, IEQ, estymowana niepewność wewnętrzna sprzeczność

Streszczenie

 

Wskaźnik jakości środowiska wewnętrznego (IEQ) definiuje elementy odczuwania poziomu komfortu i zadowolenia użytkowników budynku ze środowiska i może służyć jako narzędzie w projektowaniu budynków energooszczędnych. Niestety nieznana wiarygodność modelu IEQ stanowi barierę jego szerszego zastosowania. W artykule przedstawiono schemat analizy wiarygodności modelu IEQ, zawierającej oszacowania niepewności pomiarów parametrów fizycznych środowiska następnie skorygowane, przez uwzględnienie zarówno wpływu niestabilności tych parametrów jak i specyfiki panelowych badań sensorycznych postrzegania przez ludzi elementów środowiska. Podano również procedurę wykrywania sprzeczności wewnętrznej w strukturze modelu IEQ i zaproponowano kryterium eliminacji tego syndromu. W znormalizowanym środowisku wewnętrznym szacunkowa niepewność IEQindex będzie niemniejsza niż ±17 % odsetka niezadowolonych.

 

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.