Możliwość obniżenia emisji substancji szkodliwych z kotła małej mocy przez współspalanie węgla kamiennego z biomasą niedrzewną (str. 257 nr. 7/49/2018)
mgr inż. Bartosz Ciupek
  

DOI: 10.15199/9.2018.7.2

Słowa kluczowe: kotły grzewcze, współspalania, emisja, substancje szkodliwe, biomasa niedrzewna

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę współspalania biomasy niedrzewnej z węglem kamiennym. Autor przeprowadził serię badań w celu określenia możliwości zastosowania standardowych automatycznych kotłów na paliwo stałe z palnikiem retortowym do spalania paliwa alternatywnego w postaci biomasy niedrzewnej. Biomasą wykorzystaną do badań były nasiona zbóż z przeważającym udziałem owsa. Omówiono także znaczenie spalania biomasy w przemyśle energetycznym i możliwościach zastosowania jej w ciepłownictwie indywidualnym. Ponadto opisano stosowaną metodykę badań. Otrzymane wyniki przeanalizowano w aspekcie aktualnego poziomem wiedzy. Podstawową konkluzją wynikającą z badań jest potrzeba ich dalszego prowadzenia.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.