Problemy zanieczyszczenia powietrza w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (str. 237 nr. 6/49/2018)
mgr inż. Magdalena Stolarska
  

DOI:10.15199/9.2018.6.5

Słowa kluczowe: wentylacja naturalna, wentylacja hybrydowa, jakość powietrza, budynki mieszkalne wielorodzinne

Zapewnienie w istniejących budynkach mieszkalnych akceptowalnego przez użytkowników stanu klimatu wewnętrznego jest jedną z najważniejszych funkcji wentylacji. Tendencje do oszczędzania energii skutkują nie tylko stosowaniem przegród o większej izolacyjności cieplnej, ale również wykorzystaniem elementów budowlanych, takich jak okna i drzwi o coraz większej szczelności. Jednocześnie, w budynkach nowych oraz istniejących stosowane są tradycyjne rozwiązania wentylacji grawitacyjnej. W takich przypadkach działanie wentylacji staje się istotnym czynnikiem do uwzględnienia wymagań jakości powietrza w pomieszczeniach. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczących tej problematyki, ujmujące temat w nowym świetle, z możliwością wykorzystania nowych technologii w istniejących budynkach, takich jak wentylacja hybrydowa. Uzyskano je drogą kompleksowych pomiarów w istniejących budynkach mieszkalnych. Ponadto celem artykułu jest zaprezentowanie i podsumowanie wstępnych badań opisujących wpływ wentylacji naturalnej i hybrydowej oraz szczelności przegród na stan jakości powietrza wewnętrznego.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.