Model do obliczania wskaźnika Jakości Środowiska Wewnętrznego IEQ opracowany w ITB. Część 1. Dobór modeli procesów wpływających na IEQ (str. 223 nr. 6/49/2018)
prof. dr hab. inż. Krystyna Barbara Kostyrko
dr inż. Michał Piasecki
  


ARTYKUŁ PO ANGIELSKU

DOI: 10.15199/9.2018.6.3

Słowa kluczowe: Jakość środowiska wewnętrznego, IEQ, PD, IAQ, komfort cieplny, komfort akustyczny, jakość powietrza wewnętrznego, jakość oświetlenia, model jakości środowiska wewnętrznego, zadowolenie użytkownika

 

 

Jakość środowiska wewnętrznego jest względną miarą postrzegania komfortu przez osoby eksponowane na działanie warunków otoczenia we wnętrzach. Oczekuje się, że każda ocena efektywności energetycznej powinna również obejmować komfort w pomieszczeniach. Celem tych analiz było dokonanie przeglądu modeli jakości środowiska wewnętrznego (pod względem komfortu cieplnego i akustycznego, jakości powietrza w pomieszczeniach i oświetlenia). Uproszczony model jakości środowiska wewnętrznego był opracowywany z uwzględnieniem normy PN-EN 15251. Proponowane sub-modele komponentów jakości środowiska wewnętrznego dają najbardziej wiarygodne wyniki, gdy dane wejściowe modeli tego środowiska są prawidłowo mierzone i wpływy zakłócające monitoring jakości środowiska w pomieszczeniach są dobrze zdefiniowane i adekwatnie ocenione. Przedstawiona propozycja złożonego modelu jakości środowiska wnętrza została opracowana jako narzędzie praktyki inżynierskiej do oceny satysfakcji z warunków środowiskowych w budynku jaką będą wyrażać jego użytkownicy.

 

 

 

 

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.