Temperaturowa sprawność odzyskiwania ciepła centrali wentylacyjnej z wymiennikiem obrotowym (str. 183 nr. 5/49/2018)
dr inż. Piotr Michalak
dr Stanisław Grygierczyk
  

W celu ograniczenia ilości ciepła potrzebnego do podgrzania powietrza wentylacyjnego w budynkach energooszczędnych stosuje się wentylację z odzyskiwaniem ciepła. W artykule przedstawiono wyniki badań budynku o niskim zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania znajdującego się w Katowicach. Do tego celu wykorzystano dane pomiarowe gromadzone przez system zarządzania budynkiem (BMS). Na tej podstawie przedstawiono wyniki obliczeń temperaturowej sprawności odzyskiwania ciepła i chłodu  centrali wentylacyjnej z obrotowym wymiennikiem ciepła w okresie 1.08.2015-31.07.2016. Miesięczna wartość sprawności odzyskiwania ciepła wahała się od 30,4% do 92,8%, przyjmując 70,3% w całym roku. Sprawność odzyskiwania chłodu wyniosła od 38,7% do 64,9%, przyjmując średnio 59,3% rocznie. Zaprezentowano także rzeczywiste przebiegi zmian temperatury powietrza zewnętrznego, nawiewanego oraz wywiewanego z budynku w wybranych dniach. Na podstawie danych pomiarowych wyznaczono zakłócenia występujące podczas eksploatacji i spowodowanie tym nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu. DOI:10.15199/9.2018.5.4

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.