Funkcjonowanie systemów oddymiania klatek schodowych wspomaganych zmiennym nawiewem powietrza – wyniki badań in-situ. (str. 176 nr. 5/49/2018)
mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka
dr inż. Grzegorz Kubicki
  

Przedstawiono wyniki badań różnych systemów oddymiania klatek schodowych. Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym, wybudowanym w istniejącym budynku dziewięciokondygnacyjnym. Badania obejmowały zarówno testy z gorącym dymem jak i rzeczywiste pożary. Stanowisko badawcze wyposażone zostało w sprzęt pomiarowy umożliwiający pomiar temperatury, transmitancji oraz przepływu. Przeprowadzone testy pozwoliły na porównanie skuteczności działania różnych systemów oddymiania. Podstawą do porównań była szybkość usuwania dymu, odporność systemu oddymiania na zakłócenia czynnikami zewnętrznymi, skuteczność działania instalacji w różnych warunkach rozwoju pożaru, itd. Analiza wyników testów, przeprowadzonych przy różnych wariantach oddymiania wykazała, że najefektywniejszym rozwiązaniem są systemy oddymiania ze zmienną wydajnością nawiewu kompensacyjnego. Do prawidłowego i bezpiecznego działania takiego systemu konieczna jest płynna regulacja wydajności nawiewu przy zachowaniu stałego przepływu przez urządzenie oddymiające.DOI:10.15199/9.2018.5.3

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.