Wykorzystanie ciepła odpadowego do ograniczenia strat ciepła dachów pneumatycznych stosowanych w biogazowniach (str. 167 nr. 5/49/2018)
prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
dr inż. Tomasz Janusz Teleszewski
  

W Polsce najczęściej do przykrycia komór fermentacyjnych stosowane są konstrukcje dachów pneumatycznych. Dachy te cechuje prosta, lekka budowa oraz możliwość łatwego demontażu w trakcie prac remontowych. Główną wadą tego rozwiązania jest mała izolacyjność cieplna. Straty ciepła w okresie zimowym przez dach komory fermentacyjnej z dachem pneumatycznym stanowią aż 90% całkowitych strat ciepła fermentatora. Celem pracy jest zaproponowanie rozwiązania technicznego, które ograniczy straty ciepła w okresie niskiej temperatury zewnętrznej. Praca biogazowni, szczególnie na terenach wiejskich, wiąże się często z produkcją znacznych ilości ciepła odpadowego. W artykule przedstawiono możliwość wykorzystanie tego ciepła do podgrzewania powietrza między membranami dachu pneumatycznego, dzięki czemu można znacznie zredukować straty ciepła przez przykrycie komory fermentacyjnej.DOI: 10.15199/9.2018.5.1

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.