Rury ożebrowane w chłodzeniu podłogowym (str. 131 nr. 4/49/2018)
prof dr hab. inż. Henryk Sabiniak
dr inż. Karolina Wiśnik
  

Słowa kluczowe: chłodzenie podłogowe, ogrzewanie podłogowe, wymiana ciepła, żebro, komfort cieplny, rozkład temperatury

Streszczenie

W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania instalacji ogrzewania podłogowego do chłodzenia pomieszczeń w sezonie letnim. Omówiono zależności między temperaturą czynnika chłodzącego, odległościami między rurami zasilającymi, a wartościami temperatury na powierzchni płyty chłodzącej. Zaprezentowano pasywny sposób intensyfikacji wymiany chłodu przez ożebrowanie rur zasilających zatopionych w warstwie jastrychu. Podjęto próbę określenia wpływu parametrów żeber i temperatury czynnika zasilającego na rozkład temperatury powierzchni płyty podłogowej. Analizy numeryczne wykonane zostały w stanie ustalonym z wykorzystaniem metody elementów skończonych.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.