Problemy systemu ciepłowniczego w Omsku i przyszłe sposoby jego modernizacji (str. 127 nr. 4/49/2018)
Stanislav Chicherin
  

Słowa kluczowe: ciepłownictwo, dystrybucja ciepła, instalacje naziemne i podziemne, konserwacja systemu

Streszczenie

Porównano instalacje ciepłownicze w Omsku z podobnymi systemami ciepłowniczymi w miastach Rosji. Podano również sposoby i możliwości poprawy ich działania. Celem artykułu jest określenie warunków eksploatacji typowej sieci ciepłowniczej występującej w Rosji oraz zdefiniowanie powodów występowania uszkodzeń na podstawie danych eksploatacyjnych. Przedstawiono również prognozy potrzebnych działań w systemie ciepłowniczym w następnych latach. Zastosowane metody polegać będą głównie na ograniczeniu strat ciepła i ubytków wody sieciowej. Można wyróżnić trzy grupy czynników, które wpływają na straty ciepła i ubytki wody sieciowej. Są to: różnego rodzaju instalacje odbiorcze, eksploatacja i konserwacja oraz wpływ korozji. Wpływ tych czynników na jakość systemu ciepłowniczego został określony i sprawdzony. Systematyczna wymiana i odnawianie starych sieci jest kluczem do ich niezawodnej pracy. Ponadto obniżenie temperatury wody sieciowej na zasilaniu i powrocie pozwoli na lepszą współpracę z odnawialnymi źródłami energii.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.