Stężenie dwutlenku węgla w powietrzu wewnętrznym w sali wykładowej ‒ studium przypadku (str. 114 nr. 3/49/2018)
dr inż. Dorota Anna Krawczyk
  

Dążenie do zmniejszenia energochłonności budynków często wiąże się z ich kompleksową termomodernizacją, obejmującą wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Pozytywnym efektem modernizacji jest zmniejszenie strat ciepła i kosztów ogrzewania, jednak negatywnym skutkiem bywa, towarzyszący zmniejszeniu krotności wymiany (ACH), wzrost stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniach. Jest to szczególnie dobrze widoczne w budynkach edukacyjnych, które charakteryzują się duża gęstością osób przebywających jednocześnie w salach przez 45, czy nawet 90 minut.

Celem prowadzonych badań było wyznaczenie rzeczywistego profilu CO2 w powietrzu wewnętrznym w czasie zajęć w wybranej sali wykładowej oraz wykonanie symulacji zmienności stężenie dwutlenku węgla przy różnej liczbie użytkowników i krotności wymiany powietrza.

Badania obejmowały pomiary stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu oraz symulację profilu CO2, przy pełnym obłożeniu pomieszczania i różnych wartościach ACH.

Zaprezentowana w artykule aplikacja do symulacji stężenia dwutlenku węgla pozawala na łatwe określenie prognozowanego stężenia, CO2 w pomieszczeniach i może być stosowana na przykład podczas analizy możliwych do realizacji wariantów modernizacji systemu wentylacji, czy też projektowaniu nowych obiektów.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.