Wpływ założeń na sprawność systemu zaopatrzenia w ciepło na przykładzie grupy budynków wielorodzinnych ze wspólną kotłownią gazową. (str. 107 nr. 3/49/2018)
dr inż. Bogdan Nowak
dr inż. Grzegorz Bartnicki
  

Przedstawiono sposób analizy rzeczywistej sprawności systemu zaopatrzenia w ciepło grupy budynków zasilanych z kotłowni gazowej na podstawie pomiarów zużycia gazu i wytworzonego ciepła oraz ciepła wykorzystanego do ogrzewania. Zilustrowano przykładami wpływ przyjmowanych założeń i uproszczeń na wynik końcowy. Jednocześnie zwrócono uwagę na celowość monitorowania nie tyle sprawności rocznej, co wyznaczanej dla krótszych okresów, np. co miesiąc. Bieżący i stały monitoring pracy systemu zaopatrzenia w ciepło umożliwia diagnozowanie najsłabszych jego elementów i podejmowanie decyzji prowadzących do poprawy efektywności energetycznej.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.