Metoda wyznaczania ilości ciepła wymienianego przez sąsiednie lokale w budynku wielorodzinnym (str. 95 nr. 3/49/2018)
dr hab. inż.prof. PŁ Paweł Michnikowski
  

W artykule scharakteryzowano problemy związane z wyznaczaniem zużycia energii na potrzeby ogrzewania lokali w budynkach wielorodzinnych. Jako źródła problemów uznano brak uwzględnienia w procedurach obliczeniowych zjawiska zysków z wewnętrznej instalacji rozprowadzającej oraz przenikania energii pomiędzy sąsiednimi lokalami. Do wyznaczania zużycia energii na ogrzewanie lokali wykorzystano równania macierzowe z metody potencjałów węzłowych. Wykorzystując je określono obciążenia cieplne projektowe przy różnicy temperatury pomiędzy projektową temperaturą wewnętrzną lokali i obliczeniową temperaturą zewnętrzną. Uwzględniając w równaniach macierzowych rzeczywiste wartości temperatury wewnętrznej lokali oraz średnią temperaturę zewnętrzną okresu rozliczeniowego, po uwzględnieniu czasu, wyznaczono zużycie energii do ogrzewania budynku. Dodatkowo wyznaczono strumień energii wymienianej przez sąsiednie lokale o różnej temperaturze wewnętrznej. Do tego celu wykorzystano metodę klasyczną bazującą na zależnościach uwzględniających projektowe współczynniki strat przenikania przez przegrody wewnętrzne, różnicę temperatury oraz długość sezonu grzewczego. Wyniki porównano z uzyskanymi autorską metodą wykorzystującą wartości zużycia energii pochodzące z rzeczywistych pomiarów dla budynku..

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.