Równoważenie hydrauliczne instalacji. Część V – Sterowane regulatory przepływu w wykonaniu przemysłowym (str. 76 nr. 2/49/2018)
mgr inż. Grzegorz Ojczyk
  

DOI:10.15199/9.2018.2.7

Słowa kluczowe: regulacja hydrauliczna, sterowane regulatory przepływu

Streszczenie

W artykule opisano budowę i zasadę działania sterowanych regulatorów przepływu. Omówiono podstawowe elementy regulatora oraz ich funkcje. Na tej podstawie przedstawiono sposób zadawanie nastaw oraz warunki, jakie muszą być spełnione dla poprawnej pracy regulatorów. W artykule podano parametry techniczne typowego sterowanego regulatora przepływu. Na końcu opisano przykładowe zastosowanie regulatora w węźle ciepłowniczym.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.