Straty ciepła w przewodach zbiorczych gruntowych źródeł ciepła (str. 56 nr. 2/49/2018)
Prof. dr hab. inż. Henryk G. Sabiniak
dr inż. Tomasz Adamiak
mgr inż. Wiktoria Kunikowska
  

DOI: 10.15199/9.2018.2.3

Słowa kluczowe: gruntowe wymienniki ciepła, straty ciepła, przewody zbiorcze

Streszczenie

Obecnie wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na ciepło, ważne jest stosowanie odnawialnych źródeł energii do jego pozyskiwania. Grunt charakteryzuje się wysoką akumulacyjnością, dużą dostępnością oraz co ważne stałą i wysoką temperaturą w ciągu roku.

Głównym celem badań było sprawdzenie wpływu zmiennej geometrii modelu przewodów zbiorczych gruntowych wymienników ciepła, takich jak głębokość ich ułożenia i odległości między nimi na straty ciepła, temperaturę gruntu, gęstość strumienia ciepła. Obliczenia wykonano przy użyciu programu ANSYS w oparciu o metodę skończonej objętości.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.