Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Wpływ produkcji chłodu z ciepła sieciowego na sektory energetyki i ciepłownictwa systemowego w Polsce (str. 43 nr. 2/49/2018)
dr inż. Marcin Malicki
dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
  

DOI: 10.15199/9.2018.2.1

Słowa kluczowe: ciepłownictwo systemowe, trigeneracja, absorpcyjne agregaty chłodnicze, adsorpcyjne agregaty chłodnicze

Streszczenie

Względne straty przesyłania ciepła do odbiorców w sezonie letnim mają istotny wpływ na efektywność ekonomiczną i energetyczną Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej (PEC). Zapotrzebowanie na chłód do klimatyzacji i procesów technologicznych w kraju systematycznie rośnie, osiągając szczyt w okresie lata, tj. najcięższym z punktu widzenia dostępności energii elektrycznej z krajowej sieci. Przedstawiano charakterystykę komercyjnie dostępnych na rynku urządzeń sorpcyjnych (absorpcyjnych i adsorpcyjnych) zasilanych ciepłem, które mogą produkować chłód zastępując konwencjonalne urządzenia sprężarkowe zasilane energią elektryczną Dzięki temu zwiększa się sprzedaż ciepła z sieci ciepłowniczej i zmniejsza zapotrzebowanie na energię elektryczną z systemu elektroenergetycznego latem. Przeanalizowano możliwość modernizacji sprężarkowej maszynowni chłodniczej produkującej chłód do klimatyzacji budynku biurowego na maszynownie sorpcyjną zasilaną ciepłem sieciowym. Określono także korzyści systemowe dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną z krajowego systemu elektroenergetycznego oraz zwiększeniu zapotrzebowania na ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. Proponowane rozwiązania umożliwia ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną do celów klimatyzacyjnych o ponad 88% oraz zmniejszenie względnych strat przesyłania w sezonie letnim z ~25% do ~18%. Pokrycie całego zapotrzebowania na chłód w kraju za pomocą rozwiązań sorpcyjnych oznaczałoby zwiększenie sprzedaży ciepła przez PEC o 21,5 PJ rocznie.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.