Wpływ lokalizacji grzejnika na komfort cieplny w pomieszczeniu z nawietrzakiem okiennym (str. 15 nr. 1/49/2018)
dr inż. Agnieszka Lechowska
dr inż. Dorota Machowska
  
W artykule analizowano wpływ różnych lokalizacji grzejnika na temperaturę powietrza i komfort cieplny w pomieszczeniu wybudowanym w standardzie energooszczędnym. Analizowano przypadek wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynku mieszkalnym z wlotem powietrza przez nawietrzaki w oknach. Obliczenia symulacyjne CFD wykonano w programie Design Builder wyposażonym w narzędzie EnergyPlus. Badano cztery przypadki lokalizacji grzejnika w pomieszczeniu: grzejnik długi usytuowany pod oknem na całej szerokości okna, grzejnik krótki usytuowany pod oknem na środku okna, grzejnik na ścianie zewnętrznej obok okna oraz grzejnik na ścianie wewnętrznej na wprost okna. Obliczenia wykazały, że lokalizacja grzejnika w pomieszczeniu ze ścianami o niskich współczynnikach przenikania ciepła nie jest obojętna. Usytuowanie grzejnika na ścianie wewnętrznej na przeciwko okna jest nieco korzystniejsze niż na ścianie prostopadłej do okna
 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.