Wpływ zmiany kierunku i prędkości wiatru na charakterystykę nasady kominowej typu H (str. 522 nr. 12/48/2017)
mgr inż. Adam Deska
dr inż. Tomasz Adamiak
  

Celem stosowania nasad kominowych jest zwiększenie strumienia powietrza wentylacyjnego dzięki wykorzystaniu energii kinetycznej wiatru oraz ograniczenie negatywnego wpływu zawirowań wynikających z geometrii dachu na działanie wentylacji budynku. Nasady kominowe wykazują dużą zależność od kierunku i siły wiatru. Jednym z przykładów tej zależności jest nasada typu H. Ma ona bardzo dobre właściwości, ale tylko przy kierunku wiatru prostopadłym do jej ramion. Zmiana kierunku wiatru o kąt 90° powoduje duży spadek wytwarzanego podciśnienia.

Celem badań przedstawionych w artykule było określenie wpływu zmiany kierunku wiatru w płaszczyźnie poziomej i pionowej na charakterystykę nasady kominowej o zwichrowanych przeciwbieżnie ramionach pionowych.

Badania przeprowadzono na oryginalnym stanowisku badawczym umożliwiającym zmianę kierunku działania strugi powietrza w stosunku do charakterystycznych wymiarów nasady kominowej. Pomiary wykonano w warunkach izotermicznych. Poznanie charakterystyki nasad kominowych umożliwia ich lepsze wykorzystanie przez optymalny dobór do istniejących warunków klimatycznych (róża wiatrów) i budowlanych (geometria budynku, charakter zabudowy) oraz właściwy montaż.

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.