Bilans energii spalarni stałych odpadów komunalnych w Białymstoku. (str. 491 nr. 12/48/2017)
inż. Joanna Kietlińska
prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
  

Artykuł dotyczy zagadnień związanych z eksploatacją spalarni stałych odpadów komunalnych. Głównym celem pracy było sporządzenie bilansu energii tego rodzaju zakładu. Obiektem badań był Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, który rozpoczął funkcjonowanie od początku 2016 roku. Wyniki obliczeń pokazały, że w ciągu ubiegłego roku w spalarni zutylizowano 106 tys. ton śmieci. ZUOK wyprodukował 211 316 GJ energii elektrycznej oraz 328 538 GJ ciepła. Sprawność termicznej utylizacji odpadów wynosiła około 74% w sezonie grzewczym. Poza tym okresem sprawność spadła do wartości około 46% w wyniku znacznego spadku zapotrzebowania na ciepło..

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.