Zastosowanie systemów GIS w ciepłownictwie (str. 443 nr. 11/48/2017)
dr inż. Łukasz Kotyński
dr inż Małgorzata Kwestarz
  

W artykule omówiono zastosowania systemów GIS w ciepłownictwie, szczególną uwagę zwracając na zarządzanie majątkiem sieciowym. Celem artykułu było przedstawienie możliwości jakie dają technologie GIS w zarządzaniu przedsiębiorstwem komunalnym, takim jak przedsiębiorstwo energetyki cieplnej (PEC). Omówiono rolę systemu GIS we wspomaganiu procesów biznesowych PEC, a następnie zaprezentowano funkcjonalność dwóch przykładowych aplikacji GIS, w tym aplikacji obliczeniowej do symulacji procesów cieplno-przepływowych w sieci ciepłowniczej o dowolnej strukturze topologicznej, oraz aplikacji do oceny poziomu ryzyka w eksploatacji sieci ciepłowniczej. Przeprowadzona ocena funkcjonalności aplikacji oraz praktyczne przykłady ich zastosowań pokazały, że integracja wymienionych aplikacji z systemem zarządzania majątkiem sieciowym w standardzie GIS pozwala na uzyskanie pełnej i łatwo dostępnej informacji o parametrach pracy elementów sieci i o stanie technicznym obiektów sieci, dzięki czemu możliwe staje się kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem sieciowym.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.