Wykorzystywanie sieci BACnet w zintegrowanych układach sterowania systemami wentylacji, klimatyzacji i ciepłownictwa (str. 434 nr. 10/48/2017)
mgr inż. Tomasz Simiński
mgr inż. Ryszard Dworzecki
mgr inż. Karol Wdowikowski
  

Postępująca industrializacja oraz dynamiczny rozwój branży budowlanej skutkuje wzrostem zapotrzebowania na kompleksowe zarządzanie inteligentnymi budynkami oraz monitoring systemów automatyki. Rosnący popyt na poprawę komfortu, redukcję kosztów, oszczędność czasu przy zwiększeniu bezpieczeństwa stawia innowatorom i producentom automatyki wysokie wymagania. Tylko produkty o wysokiej jakości, uniwersalności oraz innowacyjnym algorytmie sterowania spełnią tak wymagające kryteria. Celem prowadzonych badań jest opracowanie uniwersalnego rozwiązania integrującego systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne, przeciwpożarowe, ogrzewcze oraz inne, w oparciu o swobodnie programowalne sterowniki oraz elementy nowoczesnej automatyki budynkowej współdziałające w sieci BACnet.

W artykule przedstawiono korzyści możliwe do uzyskania dzięki stosowaniu innowacyjnych sieciowych sterowników PLC do sterowania systemami kompleksowej automatyki budynkowej (sterowniki PLC, szafy zasilająco – sterujące do układów klimatyzacji, chłodnictwa i wentylacji, zadajniki oraz termostaty). Zaprezentowano również narzędzia konfiguracyjno-monitorujące oraz możliwości algorytmicznych graficznego środowiska programistycznego przeznaczonego do wszystkich sterowników swobodnie programowalnych.
 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.