Pole temperatury powierzchni grzejnika a wskazania podzielnika kosztów. (str. 418 nr. 10/48/2017)
dr hab. inż. Mariusz Adamski
  

Celem artykułu jest opis innych przyczyn niewłaściwych wskazań podzielników kosztów ciepła doprowadzonego do niektórych lokali niż zyski ciepła od pionów oraz przez przegrody z sąsiednich lokali. Analizując zdjęcia wykonane kamerą termowizyjną wskazano na podanych przykładach, że na podstawie punktowego pomiaru temperatury w miejscu zamontowania podzielnika rejestrowana jest tylko część ciepła oddawanego przez grzejnik do pomieszczenia. Możliwe i celowe jest uwzględnienie ciepła niezarejestrowanego przez podzielniki w rozliczeniach mieszkańców za ciepło przez przeliczenia arytmetyczne.

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.