Efektywne energetycznie projektowanie okien w budynku jednorodzinnym (str. 412 nr. 10/48/2017)
dr inż. Krzysztof Grygierek
dr inż. Joanna Ferdyn Grygierek
  

Okna, a szczególnie rodzaj zastosowanego oszklenia, są głównym czynnikiem wpływającym na skuteczne wykorzystanie zysków ciepła od nasłonecznienia. Maksymalne wykorzystanie tych zysków pozwala na obniżenie kosztów energii zużywanej do ogrzewania. Jednak większe zyski od słońca generują potrzebę chłodzenia pomieszczeń w okresie letnim. Celem badań zaprezentowanych w artykule jest przeanalizowanie wpływu orientacji i wielkości okien na roczne zapotrzebowanie na ciepło i chłód odniesionych do kosztów energii. Do optymalizacji wykorzystano algorytmy genetyczne, a do symulacji zapotrzebowania na ciepło i chłód zastosowano program TRNSYS. Przedmiotem analizy był przykładowy budynek jednorodzinny. Samoadaptacyjna metoda algorytmów genetycznych w połączeniu z energetyczną symulacją budynku skutecznie identyfikuje najmniejsze koszty energii. Optymalny dobór wielkości okien i ich rozmieszczenie względem stron świata ogranicza koszty zużywanej energii. Opracowane pełne środowisko symulacyjne może być również wykorzystane do optymalizacji również innych parametrów budynku.
 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.