Właściwości i recykling tworzyw sztucznych stosowanych w instalacji grzewczych. (str. 399 nr. 10/48/2017)
mgr inż. Emilia Włodarczyk
prof dr hab. inż. Henryk Sabiniak
  

W artykule omówiono właściwości i budowę polimerów, wykorzystywanych w produkcji rur instalacyjnych w budownictwie. Przedstawiono ich podatność na szkodliwe działanie czynników środowiskowych, takich jak temperatura, promieniowanie słoneczne czy działanie tlenu. Omówiono podstawowe metody utylizacji zużytych tworzyw polimerowych, ze wskazaniem problemów, wynikających z ich wieloskładnikowej i przetworzonej struktury. Opisano procesy degradacji tworzyw polimerowych, będące następstwem ich starzenia oraz celowe zabiegi, ułatwiające ich utylizację. 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.