Analiza pracy wymiennika akumulacyjnego jako elementu wspomagającego system grzewczy z kominkiem (str. 395 nr. 10/48/2017)
Sylwia Nabożna
Marta Markuś
dr hab. inż. prof. nzw Mariusz Filipowicz
Maciej Żołądek
mgr inż. Krzysztof Sornek
Aleksandra Boroń
  

W ostatnim czasie obserwowany jest wzrost zainteresowania ogrzewaniem pomieszczeń za pomocą urządzeń energetyki odnawialnej (w tym urządzeń opalanych biomasą) wyposażonych w różnego typu systemy akumulacji ciepła. Praca ta podejmuje zagadnienia związane z zastosowaniem wymiennika ceramicznego do magazynowania ciepła wytwarzanego przy spalaniu drewna w kominku akumulacyjnym, a następnie do oddawania go do ogrzewanych pomieszczeń.

Celem badań było uzyskanie wiedzy umożliwiającej konstruowanie domowych układów grzewczych opartych o spalanie drewna oraz opracowanie efektywnego systemu ogrzewania będącego połączeniem źródła ciepła i modułu akumulującego ciepło.

Na potrzeby prowadzonych badań wykorzystane zostało dedykowane stanowisko laboratoryjne Wydziału Energetyki i Paliw, AGH w Krakowie, wyposażone w palenisko akumulacyjne z wymiennikiem akumulacyjnym, zaawansowany system kontrolno-pomiarowy ze sterownikiem PLC oraz czujnikami temperatury typu PTTK i Pt100, kamerę termowizją NEC Thermo Tracer H2640 oraz oprogramowanie WAGO e!Cockpit i Radiometric Termography Studio Complete.

 Otrzymane wyniki pokazują, iż zastosowanie wymiennika akumulacyjnego pozwala istotnie ograniczyć stratę kominową (poprawa o ok. 20 punktów procentowych w odniesieniu do układu bez wymiennika), a z drugiej – zapewnić ciepło na potrzeby ogrzewania pomieszczeń w dość długim okresie (od 10 – 16 godzin w zależności od wielkości wsadu). 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.