Subiektywne oceny pacjentów dotyczące środowiska wewnętrznego w salach chorych. Część II (str. 386 nr. 9/48/2017)
dr nauk techn. Tomasz Mikulski
mgr inż. Piotr Uścinowicz
inż. Patrycja Kociszewska
dr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan
  

DOI : 10.15199/9.2017.9.7

 

Celem badań przedstawionych w niniejszym artykule było określenie, jak warunki środowiska cieplnego w standardowych salach chorych są odbierane przez pacjentów. Przeprowadzono badania ankietowe wśród pacjentów, którzy obecnie przebywają w szpitalach, w  standardowych salach chorych, jak również byli hospitalizowani w ciągu ostatnich 5 lat.

Pierwsza cześć wyników została przedstawiona w numerze 8/2017.  W niniejszej części skupiono się na dokończeniu prezentacji wyników dla pacjentów przebywających w szpitalach w chwili prowadzenia badan, jak również dla pacjentów hospitalizowanych w ciągu 5 ostatnich lat.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują potrzebę zapewnienia pacjentom rozwiązań dotyczących chłodzenia środowiska w salach chorych, jednak bardzo ważnym elementem jest również możliwość samodzielnego wpływania na wybrane parametry powietrza wewnętrznego, jak choćby poprzez montaż lokalnych wentylatorów. Jednocześnie ważnym elementem jest prawidłowo działająca wentylacja, którą umożliwi wymianę powietrza bez konieczności otwierania okien..

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.