Zastosowanie laserowego miernika cząstek do pomiaru rozkładu wielkości uziarnienia pyłów, zatrzymanych na filtrach powietrza generatorów prądu (str. 380 nr. 9/48/2017)
dr inż. Bogdan Derbiszewski
dr hab. inż. Karol Prałat
inż. Małgorzata Herbik
  

DOI :10.15199/9.2017.9.6

 

 

Przedstawiono badania wielkości uziarnienia pyłów, zatrzymanych na filtrach powietrza umieszczonych w generatorach prądu. W pomiarach zastosowano nowoczesny pomiar średnicy cząstek metodą dyfrakcji laserowej. Podczas eksperymentu, wykonano po dziesięć serii pomiarowych średnicy cząstek zebranych pyłów, odpowiednio w miesiącach październiku oraz styczniu. Zauważono zmiany średnicy niebezpiecznych pyłów PM10 oraz PM2,5 w wentylowanym pomieszczeniu w zależności od pory roku. Zaobserwowano wzrost szkodliwych pyłów w miesiącu zimowym w porównaniu z miesiącem jesiennym, odpowiednio o 7% dla frakcji PM2,5 oraz o 13% dla frakcji PM10.

W artykule poruszono również kwestię wpływu poszczególnych wielkości frakcji na zdrowie człowieka, zwracając uwagę na potrzebę wentylacji pomieszczeń oraz stosowaniu odpowiedniej klasy filtrów.

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.