Zastosowanie dynamicznej analizy mechanicznej do badań żywic epoksydowych stosowanych w lotnictwie (str. 365 nr. 9/48/2017)
dr hab. inż. prof. WAT Janusz Zmywaczyk
mgr inż. Kamil Prusak
prof.dr hab. inż. Piotr Koniorczyk
  

DOI :10.15199/9.2017.9.3

Przedstawiono wyniki pomiarów dynamicznych modułów: zachowawczego (E¢), stratności (E¢¢) oraz współczynnika tłumienia tand = E¢¢/E¢ żywic epoksydowych: Epidian EP57 z utwardzaczem Z1 oraz L285 z utwardzaczem LH285. Wyznaczono doświadczalnie dla EP53, EP57 i L285 charakterystyki s - e (naprężenie – odkształcenie) przy pomocy klasycznej maszyny wytrzymałościowej HUANG TA HT-2402 (Tajwan) wyposażonej w ekstensometr. Do badań metodą dynamicznej analizy mechanicznej wykorzystano analizator DMA 242C firmy Netzsch (Niemcy) w trybie zginania dla próbki zamocowanej w uchwycie typu podwójny wspornik (ang. dual cantilever clamp). Zakres wartości temperatury, jaki przyjęto w programie DMA wynosił od (-)120 0C do (+)110 0C. Prędkość grzania ustawiono na       1 K/min, a częstotliwości f siły wymuszającej wybrano równe: 0.1, 1.0, 10 Hz. W oparciu o badania DMA, wyznaczono wartości temperatury zeszklenia Tg odpowiadające maksimum funkcji tand. Dla częstotliwości f = 1 Hz temperatura zeszklenia wyniosła Tg=76.7 0C dla żywicy epoksydowej EP57, natomiast dla żywicy L285 otrzymano Tg = 87.2 0C. Dodatkowo, znajomość wartości liczbowych temperatury odpowiadającej położeniu maksimum funkcji tand dla wybranych w programie DMA częstotliwości f siły wymuszającej pozwoliła określić wartości energii aktywacji niezbędnej do wystąpienia zeszklenia w badanych żywicach epoksydowych.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.