Badania jakości wody do napełniania i uzupełniania instalacji grzewczych (str. 355 nr. 9/48/2017)
mgr inż. Emilia Włodarczyk
Prof. dr hab. inż. Henryk G. Sabiniak
  

Jakość wody w instalacjach grzewczych jest kluczowym czynnikiem decydującym o ich prawidłowej pracy. Przeprowadzone badania miały na celu określenie przydatności do stosowania w instalacjach grzewczych wody z sieci wodociągowej oraz sieci ciepłowniczej regionu łódzkiego. Podczas badań i analizy fizykochemicznej próbek wody określono właściwości korozyjne, odnosząc się do standardów zawartych w normie PN-93/C-04607 [3]. Przeanalizowano również jakość czynnika grzewczego z instalacji zlokalizowanej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. W artykule wskazano podstawowe przeszkody uniemożliwiające wykorzystanie badanych źródeł wody do napełniania i uzupełniania instalacji grzewczych.DOI:10.15199/9.2017.9.1

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.