Szczyt REHVA w Brukseli, 14 listopada 2017 r (str. 390 nr. 8/48/2017)
  
 
 


Szczyt REHVA w Brukseli, 14 listopada 2017 r.

REHVA zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w otwartej konferencji organizowanej, jak co roku, w Brukseli. W tym roku jesienne spotkanie REHVA będzie skupiało się wokół tematu „Zdrowe i efektywne energetycznie budynki zgodnie z EPBD”.

W programie omawiane będą:

·         najnowsze informacje dotyczące przeglądu EPBD – Dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Prelegentami będą zaproszeni przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiego oraz przedstawiciel Rady z Estonii prowadzącej obecnie prezydencję Unii;

·         zdrowia użytkowników w budynkach charakteryzujących się wysoką efektywnością energetyczną. Prelegentami będą Wiceprezes REHVA oraz przedstawiciele European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations (EFA) oraz WELL Institute.

Planowany jest również panel prezentujący opinie interesariuszy na temat zdrowia użytkowników w budynkach niskoenergetycznych oraz rewizji EPBD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednakże organizatorzy nie zwracają kosztów delegacji. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie http://www.rehva.eu/event/rehva-brussels-summit/programme.html

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

 

REHVA jest europejską federacją krajowych stowarzyszeń działających w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji założoną w 1963 r. REHVA skupia w sobie ponad 100 000 europejskich inżynierów z 27 krajów. Misją REHVA jest rozwijanie i upowszechnianie energooszczędnych technologii obejmujących instalacje wewnętrzne w budynkach (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), służących tworzeniu zdrowych warunków środowiska wewnętrznego w budynkach; pomaganie swoim członkom oraz całej branży instalacji budowlanych poprzez wspieranie wymiany wiedzy i rozwoju. REHVA aktywnie wpływa na tworzenie wspólnej polityki UE i jej wdrażanie w krajach członkowskich. Członkami REHVA są krajowe organizacje (po jednej z danego kraju) powiązane tematycznie z HVAC z następujących państw: Belgia, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja,  Hiszpania,, Holandia,  Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania.

Polskie Zrzeszenie Techników i Inżynierów Sanitarnych jest polskim członkiem REHVA. W przypadku chęci udziału w listopadowym spotkaniu oraz szerszego zainteresowania działalnością REHVA, zapraszamy do kontaktu z Sekcją Główną Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery PZITS ( Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ).

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.