Wymagania stawiane wodzie stosowanej w instalacjach i sieciach grzewczych (str. 327 nr. 8/48/2017)
mgr inż. Emilia Włodarczyk
Prof. dr hab. inż. Henryk G. Sabiniak
  

Przedstawiono wymagania, stawiane wodzie stosowanej w instalacjach ogrzewczych i sieciach ciepłowniczych. Podkreślono istotność problemu zapewnienia odpowiedniej jakości wody, ograniczającej szybkość zachodzenia niszczących procesów korozyjnych. Przytoczono wymagania prawne i normatywne oraz zalecenia literaturowe, dotyczące parametrów fizykochemicznych czynnika w różnych typach instalacji grzewczych, a także systematykę i metodykę ich badań. Utrzymanie odpowiednich wskaźników jakości wody wprowadzanej do instalacji grzewczych i sieci ciepłowniczych warunkuje ich poprawną pracę i dużą trwałość..

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.