Modelowanie rozkładu temperatury i strat ciepła na przykładzie rurociągu odwiertu geotermalnego Bańska PGP – 3 (str. 311 nr. 8/48/2017)
dr inż. Joanna Studencka
  

Celem założonym w pracy było opracowanie modelu opisującego zmianę temperatury wody geotermalnej w rurociągu odwiertu, na odcinku od złoża aż do głowicy. Model miał pozwolić na ustalenie zakresu obniżenia temperatury wody geotermalnej, a tym samym na ocenę wielkości strat ciepła spowodowanych jej transportem. Przygotowany model zweryfikowano przeprowadzając przykładowe obliczenia i analizy dla odwiertu wydobywczego Bańska Niżna PGP-3, wykonanego w gminie Szaflary. Odwiert ten był zrealizowany w 2013 roku, a jego głębokość to 3519 m. Model bazuje na opisie procesów wymiany ciepła pomiędzy czynnikiem płynącym w rurociągu i otaczającym go gruntem. Uzyskane na tej podstawie wyniki pozwoliły na wstępną ocenę przydatności modelu do analizy procesów wymiany ciepła w rurociągu odwiertu w zależności od parametrów odwiertu oraz właściwości struktur geologicznych w strefie prowadzenia odwiertu. 

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.