Skuteczność odzyskiwania ciepła z powietrza wentylacyjnego w wymiennikach krzyżowych pracujących w układzie pojedynczym lub podwójnym (str. 301 nr. 7/48/2017)
dr inż. Andrzej Jedlikowski
  

W artykule dokonano charakterystyki dwóch układów wentylacji z zastosowaniem krzyżowych wymienników ciepła. Omówiono budowę central wentylacyjnych wyposażonych w pojedynczy i podwójny wymiennik krzyżowy. Szczegółowo przedstawiono budowę i zasadę działania sekcji odzyskiwania ciepła. Przeanalizowano indywidualną i wspólną pracę rekuperatorów. W tym celu wykorzystano oryginalny model matematyczny wymiany ciepła i masy. Następnie opracowano program komputerowy do przeprowadzania symulacji pracy urządzeń z wykorzystaniem języka programowania Pascal. Przedstawiono wyniki symulacji systemów z jednostopniowym oraz dwustopniowym odzyskiwaniem ciepła. Obliczenia numeryczne przeprowadzono w warunkach ujemnych wartości temperatury powietrza zewnętrznego. Wyznaczono strefy aktywnej wymiany ciepła i masy wewnątrz rekuperatorów. Ujawniono powstawanie trzech stref aktywnej wymiany ciepła i masy w kanałach powietrza wywiewanego krzyżowych wymienników ciepła. Przedstawiono graficznie przykłady bezpiecznej i niebezpiecznej pracy rekuperatorów. Otrzymane wyniki potwierdzają możliwość zwiększenia odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego. Oprócz tego wykazano, że dwustopniowy układ odzysku ciepła jest bardziej narażony na powstawanie szronu. Dalsze wyniki optymalizacyjne posłużą do prac zmierzających do przeprowadzenia oceny możliwości racjonalnego wykorzystania wymienników krzyżowych, w zależności od konkretnych warunków klimatycznych.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.