Praca wodnej pompy ciepła w warunkach konwekcji wymuszonej (str. 296 nr. 7/48/2017)
prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski
mgr inż. Wojciech Tuchowski
  
Wodne pompy ciepła są w Polsce najrzadziej stosowanymi pompami ciepła. Jest to spowodowane wysokimi kosztami inwestycyjnymi oraz skomplikowanymi uwarunkowaniami prawnymi. Cechują się one jednak wysokim współczynnikiem efektywności energetycznej w stosunku do innych rozwiązań. Prace takiego urządzenia rozpatrywać można w dwóch stanach, konwekcji swobodnej, kiedy mamy do czynienia ze zbiornikami wodnymi w których występują jedynie konwekcyjne ruchy wody spowodowane różnicą gęstości (stacjonarne zbiorniki wodne takie jak jeziora, stawy, przydomowe baseny) oraz konwekcji wymuszonej, kiedy istnieje ukierunkowany przepływ wody w zbiorniku (rzeki, morza, ścieki kanalizacyjne). Wydajność oraz efektywność energetyczna wodnej pompy ciepła w tych dwóch stanach znacznie się różni. Jak wynika z analiz teoretycznych oraz badań wstępnych przeprowadzonych na modelu wodnej pompie ciepła znajdującej się na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu, wymuszony ruch wody na powierzchni parowacza wpływa korzystnie na charakterystyki energetyczne urządzenia. Badania wstępne w warunkach konwekcji wymuszonej prowadzone były w okresie letnim oraz zimowym, a poprzedzone zostały dokładnymi badaniami w warunkach konwekcji swobodniej w okresie całego roku. Obecnie trwają analizy oraz przygotowania do prowadzenia właściwych badań kształtowania się efektywności energetycznej wodnej pompy ciepła w warunkach konwekcji wymuszonej w okresie zimowym (w niskiej temperaturze wody, tw = 1 ÷ 4oC
 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.