Zastosowanie pompy ciepła w energooszczędnym budynku z aktywnymi stropami (str. 292 nr. 7/48/2017)
dr Stanisław Grygierczyk
dr inż Piotr Michalak
  

W 2009 roku w Katowicach na terenie parku przemysłowego Euro-Centrum otwarto innowacyjny biurowy budynek energooszczędny. Obiekt ten cechuje się zastosowaniem wielu nowych rozwiązań, dzięki którym znacznie ograniczono jego potrzeby energetyczne w stosunku do obiektów tradycyjnych. W artykule zaprezentowano wybrane aspekty praktyczne funkcjonowania systemu ogrzewania i chłodzenia obiektu, wykorzystującego technologię stropów aktywnych współpracujących z pompami ciepła. Przedstawiono także wybrane przebiegi zmienności zapotrzebowania pomp ciepła na energię elektryczną oraz wyznaczono ich eksploatacyjny współczynnik COP.

 

 
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu mysząRedakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.