Metodologia obliczeń numerycznych modelowania procesu wymiany ciepła w kotłach małej mocy opalanych paliwami stałymi (str. 277 nr. 7/48/2017)
inż. Wojciech Judt
dr inż. Rafał Urbaniak
dr inż. Jarosław Bartoszewicz
  

Kotły małej mocy na paliwa stałe stanowią obecnie grupę najszybciej rozwijających się technologicznie urządzeń energetycznych. Związane jest to z wprowadzeniem najnowszych kryteriów dotyczących minimalnych poziomów sezonowej efektywności energetycznej oraz dopuszczalnej emisji związków toksycznych, z urządzeń tzw. małej energetyki.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.