Metodologia obliczeń numerycznych modelowania procesu wymiany ciepła w kotłach małej mocy opalanych paliwami stałymi (str. 277 nr. 7/48/2017)
inż. Wojciech Judt
dr inż. Rafał Urbaniak
dr inż. hab. prof. PP Jarosław Bartoszewicz
  

Kotły małej mocy na paliwa stałe stanowią obecnie grupę najszybciej rozwijających się technologicznie urządzeń energetycznych. Związane jest to z wprowadzeniem najnowszych kryteriów dotyczących minimalnych poziomów sezonowej efektywności energetycznej oraz dopuszczalnej emisji związków toksycznych, z urządzeń tzw. małej energetyki.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.