Badania właściwości materiałowych rur wykonanych z jednorodnych tworzyw sztucznych stosowanych w instalacjach grzewczych (str. 271 nr. 7/48/2017)
dr hab. inż.prof.PŁ Henryk G. Sabiniak
dr inż. Adam Rubnikowicz
  

Tworzywa sztuczne skutecznie zastępują stal w instalacjach grzewczych i ciepłej wody użytkowej. Producenci tworzą coraz bardziej doskonałe systemy rur i kształtek wykonanych z polimerów lub kompozytów tworzywa z aluminium, czy włókna szklanego. Instalacje z tworzyw sztucznych mają wiele zalet. Przede wszystkim są lekkie, łatwe w montażu, mają gładką powierzchnię wewnętrzną, co znacząco obniża opory przepływu czynnika, a tym samym i straty ciśnienia oraz wykazują odporność na korozję. Wadami instalacji wykonanych z polimerów są procesy starzeniowe, brak odporności na promieniowanie UV, przepuszczalność gazów z otoczenia zewnętrznego oraz konieczność kompensacji wydłużeń liniowych wraz ze zmianą temperatury. Najbardziej istotna z punktu widzenia poprawności działania i trwałości instalacji jest właściwa kompensacja wydłużeń prostych odcinków rurociągów.

Producenci systemów instalacyjnych często ograniczają się do podania właściwości materiałowych potrzebnych do obliczeń długości ramion kompensatora w postaci stałej materiałowej – K, bez podania takich danych jak: moduł Younga, dopuszczalne naprężenia rozciągające w zależności od temperatury, czy granice plastyczności. Wartości stałych K podawane w katalogach dla różnych systemów różnią się znacznie, nawet dla rur tego samego rodzaju i o takiej samej budowie. Zdarza się również, że stała materiałowa K o tej samej wartości ma zastosowanie w obliczeniach długości ramienia kompensatora dla rur wykonanych z jednorodnego polimeru, jak i rur wielowarstwowych, których bazą jest ten sam polimer. Jest to wygodne dla projektantów i monterów instalacji, ale może powodować poważne konsekwencje, obniżając trwałość lub powodować przewymiarowanie kompensatorów kształtowych. Nie należy zapominać również o tym, że wartość stałej K zmienia się pod wpływem temperatury, ponieważ jest bezpośrednio zależna od modułu Younga i naprężeń dopuszczalnych. Właściwości mechaniczne polimerów są ściśle zależne nawet od niewielkich zmian temperatury.

W pracy przeprowadzono badania weryfikujące dane przyjmowane do obliczeń długości ramion kompensatorów kształtowych w różnych systemach instalacyjnych wykonanych z jednorodnego polimeru. Wykonane badania miały na celu określić wartości modułów Younga oraz wytrzymałości na rozrywanie rur wykonanych z jednorodnego polimeru w porównaniu do danych zawartych w katalogach i poradnikach dla projektantów.

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.