Jubileusz 50-lecia energetyki cieplnej w Poznaniu (str. 257 nr. 6/48/2017)
mgr inż Wojciech Ratajczak
  

Jubileusz 50-lecia energetyki cieplnej w Poznaniu

 


23 maja br. odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 50-lecia powstania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Poznaniu, której spadkobiercą jest VEOLIA ENERGIA POZMAŃ. Przedsiębiorstwo zostało powołane do życia 1 stycznia 1967 r. „w celu zapewnienia prawidłowej polityki w zakresie ciepłownictwa na terenie miasta Poznań”.

Obecnie Veolia w Poznaniu jest częścią Grupy Veolia w Polsce będącym jednym z wiodących dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej.

Obchody jubileuszu obejmowały uroczystą galę, bankiet oraz koncert galowy w wykonaniu Urszuli Dudziak. Podczas gali nagrodzono głównych partnerów VEOLII, którymi są najwięksi odbiorcy ciepła, a więc spółdzielnie mieszkaniowe, miasto Poznań, poznańskie uczelnie. Pamiątkowe podziękowania otrzymali także przedstawiciele pracowników, będący największą wartością Przedsiębiorstwa.

Wśród zaproszonych gości galę zaszczycili obecnością między innymi: senator RP pani Jadwiga Rotnicka, prezydent miasta Poznania pan Jacek Jaśkowiak, rektorzy poznańskich uczelni, przedstawiciele władz samorządowych, prezesi i właściciele firmy ciepłowniczych i wykonawczych.


 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.