Porównanie systemów gruntowych pomp ciepła z odparowaniem pośrednim i bezpośrednim (str. 246 nr. 6/48/2017)
dr inż. Bogusław Białko
mgr inż. Stanisława Sandler
prof dr hab. inż. Zbigniew Królicki
  

W artykule przedstawiono wyniki symulacji pracy wymienników typu U pracujących w systemie bezpośrednim i pośrednim o głębokości 50 m. Model opisujący pracę sondy pionowej typu U z odparowaniem bezpośrednim w stanie ustalonym [5] uzupełniono procedurą wyznaczania temperatury ścianki, wpływ siły grawitacji na zmianę ciśnienia w wymienniku oraz sposób wyznaczenia stopnia wypełnienia kanału. Założono standardowe wymiary geometryczne każdej z sond i standardowe wartości masowego natężenia przepływu czynnika, które wyniosły odpowiednio 0,014 kg/s i 0,51 kg/s dla sondy z odparowaniem bezpośrednim i pośrednim. Z analizy porównawczej otrzymanych rezultatów wynika, że w tych samych warunkach geologicznych sonda pracująca w systemie pośrednim charakteryzuje się 8-krotnie większymi spadkami ciśnienia oraz o 24% mniejszą mocą cieplną. W analizowanych warunkach oba systemy charakteryzują się podobną wartością współczynników efektywności grzejnej COP ≈ 3,65. Uzyskane rezultaty wskazują też, że zwiększenie stopnia suchości pary w wymienniku z odparowaniem bezpośrednim nie jest funkcją liniową jego długości. 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.