Energy Insights. Rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną instalacji. Część 1: Równoważenie i regulacja hydrauliczna (str. 216 nr. 5/48/2017)
mgr inż. Konrad Kargul
  
W dobie dzisiejszych produktów, technologii i rozwiązań instalacji zużycie energii na potrzeby zapewnienia klimatu wewnętrznego pomieszczeń oraz komfortu użytkowania jest niższe niż kilkanaście, a nawet kilka lat temu. Siłą napędową redukcji zużycia energii jest Prawo energetyczne oraz Prawo budowlane, a dokładniej mówiąc warunki techniczne jakie muszą spełniać wznoszone dzisiaj obiekty. Systematycznie poprawiająca się izolacyjność przegród budowlanych jest tego doskonałym dowodem. Zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia budynków spowodowane jest nie tylko zmianami konstrukcji budynku, ale także zmianami w instalacjach wewnętrznych. Czynnikiem stymulującym te zmiany jest dyrektywa unijna ErP roboczo określana jako „ekoprojekt”. ErP nakłada na producentów urządzeń nowe obowiązki, jak np. producenci pomp obiegowych, kotłów gazowych, central wentylacyjnych muszą spełnić określone warunki w odniesieniu do parametrów (najczęściej sprawności). Na skutek wymagań dyrektywy poprawie ulegają sprawności cząstkowe systemu, których skutkiem jest większa sprawność pracy instalacji jako całości… ale pod pewnymi warunkami. Stan taki można określić jako swego rodzaju sprawność potencjalną ‒ Energy Insights ‒ efektywność instalacji wzrośnie wtedy, gdy spełniony zostanie inny warunek konieczny. Dobrym tego przykładem jest sprawność kotłów, której maksymalny poziom jest możliwy do osiągnięcia, gdy nastąpi proces kondensacji pary wodnej ze spalin............................................... 
 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.