Ocena możliwości zastosowania różnych metod badawczych do określenia stabilności termodynamicznej wybranych materiałów PCM z grupy hydratów o niskiej temperaturze przemiany fazowej (str. 187 nr. 5/48/2017)
mgr inż. Anna Komerska
dr inż. Dariusz Ksionek
prof. dr hab. inż. Marian Rosiński
  

Wykorzystanie materiału fazowo zmiennego w budownictwie wymaga zbadania wielu jego właściwości fizykochemicznych. Aby zapewnić powtarzalność pracy i wysoką efektywność energetyczną systemu akumulatora ciepła, materiał PCM musi charakteryzować się przede wszystkim stabilnością termodynamiczną. W artykule przedstawiono wyniki badań stabilności termodynamicznej trzech komercyjnych materiałów PCM należących do grupy hydratów. Badania doświadczalne przeprowadzono dwiema powszechnie stosowanymi metodami badawczymi: metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC oraz metodą analizy termicznej prostej. Pozwoliło to na porównanie wyników badań uzyskanych przy zastosowaniu obu procedur laboratoryjnych oraz ich ocenę w badaniach stabilności termodynamicznej hydratów..

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.