Informacje z REHVA (str. 154 nr. 4/48/2017)
  

Informacje z REHVA

 

W dniach 2-4 kwietnia 2017 r. odbyło się w Londynie coroczne spotkanie członków Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (w skrócie REHVA, www.rehva.eu) połączone z Walnym Zgromadzeniem Delegatów.

REHVA jest federacją europejskich stowarzyszeń działających w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, założoną w 1963 r. REHVA skupia w sobie ponad 100 000 europejskich inżynierów z 26 krajów. Misją REHVA jest rozwijanie i upowszechnianie energooszczędnych technologii obejmujących instalacje wewnętrzne w budynkach (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), służących tworzeniu zdrowych warunków środowiska wewnętrznego w budynkach. Federacja pomaga swoim członkom oraz całej branży instalacji budowlanych poprzez wspieranie wymiany wiedzy i rozwoju a także poprzez wpływanie na tworzenie polityki wspólnej UE i jej wdrażanie w krajach członkowskich.

W tym roku organizatorem corocznego spotkania była Wielka Brytania - The Chartered Institution of Building Services Engineers. Pierwszy dzień poświęcony był roboczemu spotkaniu komitetów technicznych REHVA. W czasie spotkania Publishing and Marketing Committee przedstawiony został m.in nowy, już 22, podręcznik REHVA, pt. „Introduction to Building Automation, Controls and Technical Building Management” przygotowany we współpracy z European Building Automation and Controls Association. Podczas spotkania Technology and Research Committee przedstawione były również aktualne działania realizowane aktualnie w ramach projektów, w których partnerem jest REHVA, tj.: hybridGEOTABS (www.hybridgeotabs.eu), PROF / TRAC (www.proftrac.eu) oraz QUANTUM (www.quantum-project.eu).

W drugim dniu odbyły się spotkania pozostałych komitetów technicznych oraz Walne Zgromadzenie. PZITS reprezentowany był przez wiceprezes – dr hab. inż. Annę Bogdan, prof. PW. Podczas Walnego Zgromadzenia głosowana był m.in. kwestia powrotu Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych do REHVA. Wszyscy Delegaci mieli w pamięci długoletnie członkostwo PZITS w REHVA i z radością przyjęli ponowną chęć członkostwa Zrzeszenia. Wynik głosowania mógł być tylko jednoznaczny  – 100% głosujących opowiedziało się  za powrotem PZITS. Prezes REHVA, Prof. Stefano P. Corgnati, nie krył zadowolenia, że członkostwo PZITS w Federacji zostało przywrócone, a owocna współpraca będzie kontynuowana. Szersze informacje nr REHVA znajdą Państwo w kolejnym numerze.

 

 

 

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.