Sezonowy współczynnik wydajności hybrydowej pompy ciepła zasilającej w ciepło segment w zabudowie szeregowej (str. 151 nr. 4/48/2017)
dr inż. Andrzej Gajewski
Sara Sewastianik
  

Obserwowany od drugiej połowy XIX w. do końca XX w. wzrost średniej temperatury na Ziemi jest interpretowany jako globalne ocieplenie spowodowane zmianami klimatycznymi. Aby zapobiegać temu zjawisku Komisja Europejska promuje stosowanie odnawialnych źródeł energii. Celem pracy jest określenie sezonowego współczynnika wydajności powietrznej pompy ciepła (SCOPnet) zasilającej w ciepło segment w zabudowie szeregowej. W pracy przyjęto uśredniony sezon grzewczy korzystając z godzinowych pomiarów temperatury wykonanych w stacji pogodowej w Białymstoku w latach 2003-2012 przez IMGW-PIB. W rezultacie otrzymano wartość SCOPnet=2,55, która spełnia wymagania Komisji Europejskiej. Jednak w polskich warunkach, gdzie przeważająca część energii elektrycznej wytwarzana jest w siłowniach cieplnych, jest to wartość zbyt niska. Z tego powodu powietrzna pompa ciepła w warunkach polskich nie jest energetycznie ani ekonomicznie opłacalna. 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.