Porównanie wybranych technologii wykorzystywania energii słonecznej (str. 144 nr. 4/48/2017)
dr inż. Dorota Anna Krawczyk
inż. Monika Niewińska
inż. Paulina Antoniuk
  

Energia słoneczna staje się w ostatnich latach najbardziej dostępnym, czystym i naturalnym źródłem energii. Jedną z najpowszechniejszych technologii wykorzystujących ten rodzaj energii są kolektory słoneczne. Są to urządzenia pochłaniające promieniowanie słoneczne i przetwarzające je w cieplną. Najważniejszym parametrem określającym jakość kolektorów słonecznych jest ich sprawność. Zależy ona od wielu czynników: konstrukcji kolektora, natężenia przepływu czynnika grzewczego, połączenia kolektora w baterii, natężenia promieniowania słonecznego. Celem artykułu jest analiza różnych systemów i technologii wykorzystywania energii słonecznej w wybranych krajach europejskich. 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.