Układ pasywnego chłodzenia budynku jednorodzinnego z wykorzystaniem gruntowego wymiennika ciepła i komina solarneg (str. 119 nr. 3/48/2017)
inż. Paweł Płuszka
  
Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii jest bardzo ważne z uwagi na rosnące zużycie paliw kopalnych oraz konieczność przestrzegania norm ochrony środowiska. Tematem ar­tykułu jest koncepcja pasywnego układu chłodzenia budynku jednorodzinnego, umożliwiającego efektywną pracę przy ograniczonym wykorzystaniu wentylatorów napędzanych elek­trycznie. Opisano dwa główne elementy takiego systemu: gruntowy wymiennik ciepła i współpracujący z nim komin solarny, którego funkcję pełni płaski kolektor powietrzny. Strumień powietrza wentylacyjnego generowany jest przez naturalny ciąg kominowy. Przedstawiono krótko podstawy teoretyczne, kluczowe aspekty algorytmu projektowego oraz charakterystyki pracy instalacji. Ostatnią część artykułu stanowi analiza oszczędności eksploatacyjnych i obliczenie prostego czasu zwrotu nakładów inwestycyjnych w analizowanym obiekcie..
 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.