Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Nowe, ekologiczne czynniki chłodnicze R32 w klimatyzacji (str. 112 nr. 3/48/2017)
dr inż. Marian Rubik
  

W artykule opisano zagadnienia związane ze stosowaniem w klimatyzatorach firmy Daikin nowego, ekologicznego czynnika R32, charakteryzującego się niewielkim wpływem na globalny potencjał ocieplenia (GWP=675). Opisano również historię rozwoju czynników chłodniczych, globalną i regionalną legislację, której celem jest ochrona środowiska w wyniku wprowadzenia zakazu stosowania syntetycznych czynników chłodniczych z grup CFC i HCFC oraz czynników HFC o dużych wartościach wskaźnika GWP. Opisano kilka rozwiązań urządzeń firmy Daikin napełnionych R32 oraz zalecenia ich stosowania opracowane w firmie na podstawie kilkuletnich doświadczeń eksploatacyjnych.

 

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.