Sposoby zagospodarowania ciepła odpadowego z silników napędowych jednostek pływających. Cześć 1: Wykorzystanie ciepła do napędu urządzeń chłodniczych (str. 79 nr. 2/48/2017)
dr inż. Rafał Andrzejczyk
mgr inż. Marta Gosz
dr hab. inż prof nzw. PG Marek Dzida
  

DOI: 10.15199/9.2017.2.6

 

Słowa kluczowe: odzyskiwanie ciepła, chłodzenie, absorpcja, adsorpcja

Streszczenie

Energia chemiczna paliwa jest w wielu przypadkach zaledwie w połowie wykorzystana jako energia napędowa silnika. Pozostała część jako ciepło odpadowe przekazywana jest do otoczenia. Dzięki odpowiednim układom przetwarzania ciepło ze spalin można wykorzystać do wytwarzania chłodu lub jako ciepło użytkowe, w systemach HVAC (ang. heating, ventilation, air conditioning – ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja). Tym samym koszty pracy jednej z kluczowych instalacji jednostki pływającej mogą ulec znacznej redukcji. W artykule opisano układy umożliwiające odzyskiwanie ciepła odpadowego i jego wykorzystania na statkach do chłodzenia. Oprócz przybliżenia zasady działania wspomnianych układów zaprezentowano tu także przykłady konkretnych rozwiązań. Ponadto porównano wydajność oraz koszty inwestycyjne omawianych urządzeń. Według autorów umożliwia to wybór optymalnego rozwiązania w określonych warunkach...

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.