Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczych. Część 2 (str. 53 nr. 2/48/2017)
mgr inż. Mariusz Piękoś
mgr inż. Marek Mazurek
  

DOI:10.15199/9.2017.2.2

 

 

Słowa kluczowe: odzyskiwanie energii z sieci ciepłowniczej, turbinowy reduktor ciśnienia 

Streszczenie

W celu poprawy efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej MPEC Kraków prowadzi badania nad zastosowaniem  nowej metody regulacji sieci ciepłowniczej. Tradycyjne zawory i klapy regulacyjne mogą być zastąpione turbinowymi regulatorami ciśnienia (turbinami wodnymi), regulującymi spadek ciśnienia i natężenie przepływu wody sieciowej. Energia elektryczna wytworzona w turbinach może być wykorzystana do zasilania pomp obiegowych w wymiennikowni lub odprowadzana z komór ciepłowniczych do sieci elektroenergetycznej. Metoda regulacji sieci ciepłowniczej nosi znamiona wynalazku, została ona zgłoszona do Urzędu Patentowego w 2012 r. W lutym 2016 r. został przyznany patent nr 223602..

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.